Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications

Finansowanie: projekt był finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego.

Projekt wykonywało konsorcjum: Centre for Research and Technology Hellas, (Grecja, koordynator), Institute National de Recherche en Informatique et en Automatique (Francja), Politechnika Warszawska (Polska), Sigma Orionis SA (Francja), Ortelio Ltd. (Wielka Brytania), Idryma Ormylia (Grecja), Fundacion Instituto Gerontologico Matia–Ingema (Hiszpania).

Kwota przyznanej dotacji: PW otrzymała 236,228.00 euro (236,936.00 po aneksowaniu).

Okres realizacji: 2013-2016.

Projekt RAPP dotyczy zastosowania robotów do wspomagania ludzi wykluczonych społecznie, zarówno z powodu ułomności fizycznych jak i braku kompetencji technicznych. Zadaniem robota-kompana jest współdziałanie ze swym właścicielem tak, aby umożliwić mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponieważ wymagania właściciela robota mogą być nieograniczone, a zasoby sprzętowe sterownika robota są ograniczone, potrzebne jest zastosowanie specyficznych układów sterowania o zmiennej strukturze. Nieograniczoność zasobów sterownika można zapewnić umożliwiając sterownikowi robota pozyskiwanie oprogramowania z chmury obliczeniowej. Ponieważ pozyskiwane oprogramowanie zależy od zadania, które robot ma zrealizować, to ono musi przejąć nadzór nad robotem. Tak wiec specyfika zastosowanego rozwiązania polega nie tylko na zmienność struktury oprogramowania rezydującego w sterowniku robota, ale też na transferze funkcji nadzorczych nad systemem.

Więcej informacji: strona projektu, informacja na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Informacja na stronie Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających.