IAiIS » Instytut »

Od Dyrektora

Miło mi powitać wszystkich zainteresowanych ofertą Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Politechniki Warszawskiej: przyszłych studentów, doktorantów oraz naukowców pracujących w innych ośrodkach i przedsiębiorców. Nasz Instytut jest częścią Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, największego wydziału Uczelni. Jak na nauki techniczne, Instytut wyróżnia się stosunkowo długą tradycją, ponieważ już w 1955 roku została utworzona Katedra Automatyki i Telemechaniki (więcej w sekcji Historia).

Pracownicy Instytutu uczestniczą w kształceniu na kierunkach automatyka i robotyka oraz informatyka, na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich) (więcej w sekcji Dydaktyka). Prowadzimy również zajęcia na studiach anglojęzycznych oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i biometrii, projektowania systemów informatycznych z bazami danych, zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami IT (więcej w sekcji Studia podyplomowe).

Kluczem do zapewnienia dobrej jakości kształcenia w naukach technicznych jest odpowiednia równowaga między wiedzą teoretyczną a umiejętnościami praktycznymi. Nasi pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki, aktywnie współpracują z innymi ośrodkami badawczymi oraz z przemysłem. Dysponujemy również dobrze wyposażonymi laboratoriami, zarówno pod względem sprzętu jak i oprogramowania (więcej w sekcji Nasze laboratoria). Dzięki takiemu podejściu do kształcenia nasi absolwenci mają umiejętności pozwalające na dalsze samokształcenie, a tym samym na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Potrafią nie tylko realizować typowe projekty, ale również rozwiązywać oryginalne zadania projektowe. Absolwenci cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców. Nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów.

Tematyka badań prowadzonych w Instytucie jest bardzo szeroka.

  1. W dziedzinie automatyki, prowadzone badania dotyczą, między innymi: regulacji zaawansowanej, sterowania optymalizującego, sterowania adaptacyjnego, modelowania, prognozowania, identyfikacji, przemysłowych systemów automatyki (sterowniki programowalne, sieci przemysłowe, systemy DCS i SCADA).
  2. W dziedzinie robotyki, prowadzone badania dotyczą, między innymi: nawigacji robotów mobilnych, programowania robotów, sterowania robotów, rozpoznawania obrazów i mowy w robotyce.
  3. W dziedzinie informatyki, prowadzone badania dotyczą, między innymi: inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, systemów wbudowanych, baz danych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, biometrii, uczenia maszynowego, internetu rzeczy, sieci ad hoc, optymalizacji i wspomagania decyzji, badań operacyjnych, planowania i harmonogramowania przedsięwzięć.

Warto podkreślić, że wiele z wymienionych obszarów badawczych jest interdyscyplinarnych, leżą one na styku automatyki i robotyki oraz informatyki. Pracownicy Instytutu, często we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, projektują oryginalne rozwiązania od strony teoretycznej, natomiast później, zazwyczaj we współpracy z przemysłem, również aktywnie uczestniczą w ich praktycznym wdrożeniu. Świadczą o tym publikacje oraz prowadzone projekty.

Prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński