Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Kierunek Automatyka i Robotyka

Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki. Są przygotowani do uczestniczenia w pracach i kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej. Absolwentom są wpajane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na samodzielne rozwiązywanie nowych, złożonych zadań projektowych. Są oni także przygotowani do podejmowania prac badawczych i kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) oraz studiach podyplomowych.

Kierunek Informatyka

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do projektowania, tworzenia i ewaluacji systemów inteligentnych, których podstawą funkcjonowania są metody i techniki sztucznej inteligencji, multimediów i systemów decyzyjnych. Ukończenie naszego kierunku daje dobre przygotowanie teoretyczne, szczególnie w zakresie analizy dużych zbiorów danych, modelowania i optymalizacji oraz umiejętności praktyczne, które pozwalają brać udział w pracach badawczych i rozwojowych realizowanych w biznesie lub środowisku akademickim. Nasi absolwenci znają i ze swobodą poruszają się w różnych paradygmatach programowania, umieją korzystać z różnych architektur systemów komputerowych oraz procedur i narzędzi wspierających procesy wytwarzania i testowania systemów. Dodatkowo potrafią uzyskać wartości dodaną w projektowanych i implementowanych systemach dzięki umiejętnościom w zakresie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, przetwarzania danych w chmurze, zrozumieniu procesów komunikacji człowiek-system informatyczny. Studia zwiększają świadomość problemów biznesowych związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych, zdając sobie sprawę ze znaczenia pozatechnicznych aspektów ich zastosowań.