Dyplomowanie

Składanie prac dyplomowych

 • Obowiązują regulaminowe terminy składania prac dyplomowych
  • dla prac inżynierskich – najpóźniej 3 tygodnie przed początkiem następnego semestru; konkretne terminy są ogłaszane przez JM Rektora w harmonogramie roku akademickiego,
  • dla prac magisterskich – do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego. Dziekan wymaga ścisłego przestrzegania ww. terminów.
 • Studenci chcący dostać się na studia doktoranckie muszą złożyć pracę wcześniej; proszę śledzić odpowiednie ogłoszenia!
 • Wnioski do Dziekana o przesunięcie ww. terminów będą popierane wyłącznie w przypadkach, gdy przyczyna opóźnienia leży po stronie Uczelni.
 • Pracę dyplomową można przedłożyć wcześniej, ale jej przyjęcie w trakcie trwania semestru może być uzależnione od możliwości zorganizowania obrony.
 • Wymagania dotyczące przygotowania prac dyplomowych opisane są one na stronie Prace dyplomowe na witrynie Wydziału. W szczególności obowiązuje dość sztywny szablon składu prac dyplomowych i całkowicie sztywny wzór strony tytułowej.

Egzamin dyplomowy inżynierski

 • Prezentacja pracy dyplomowej powinna trwać nie więcej niż 15 minut.
 • Pytania egzaminacyjne są związane z tematyką pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy magisterski

 • Prezentacja pracy dyplomowej powinna trwać nie więcej niż 15 minut.
 • Komisja może zadawać pytania związane z pracą dyplomową.
 • Dyplomant otrzymuje dwa pytania egzaminacyjne z poniższej listy:

  • Kierunek AiR
   Dyplomant otrzymuje jedno pytanie z części podstawowej i jedno z części zaawansowanej; pytania mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotów, które dyplomant zaliczył lub przetransferował.
  • Specjalność SID
   Dyplomant otrzymuje jedno pytanie z części obowiązkowej i jedno z części zaawansowanej; w części zaawansowanej pytanie może dotyczyć wyłącznie przedmiotów, które dyplomant zaliczył.
  • Specjalność ISY
   Dyplomant otrzymuje jedno pytanie z części podstawowej-obowiązkowej i jedno z części zaawansowanej; w części zaawansowanej pytanie może dotyczyć wyłącznie przedmiotów, które dyplomant zaliczył.

  Uwaga: powyższe pytania nie obowiązują dla studiów anglojęzycznych.

Studia OKNO

Studiami OKNO, a w szczególności dyplomowaniem magisterskim, zajmuje się dr hab. inż. Andrzej Karbowski.