IAiIS »

Pracownicy

Nauczyciele i pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dane kontaktowe nauczycieli i pracowników naukowo-badawczych.

Pracownicy emerytowani

Lista emerytowanych pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej.

Administracja, pracownicy naukowo-techniczni i techniczni

Dane kontaktowe pracowników administracji, naukowo-technicznych i technicznych.

Doktoranci

Dane kontaktowe doktorantów.

Wyszukiwanie pracowników oraz wybranych autorów IAiIS

Wyszukiwanie w Repozytorium PW.