Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej uczestniczy w kształceniu doktorantów w dyscyplinach naukowych Automatyka i Robotyka oraz Informatyka. Pracownicy Instytutu bardzo często sprawują funkcję promotora. Zrealizowane w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej prace doktorskie: zestawienie w Repozytorium PW.