Self Reconfigurable Intelligent Swarm Fixtures

Finansowanie: projekt był finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego.

Projekt wykonywało konsorcjum: Universita Degli Studi Di Genova (Włochy, koordynator), Exechon AB (Szwecja), Piaggio Aero Industries (Włochy), Politechnika Warszawska (Polska), ZTS VVU Vyskumno-vyvojovy ustav Kosice (Słowacja), Centro Ricerche FIAT (Włochy).

Kwota przyznanej dotacji: PW otrzymała 817,440.00 euro.

Okres realizacji: 2008-2012.

Projekt miał na celu stworzenie systemu elastycznych, rekonfigurowalnych robotów mocujących obrabiane w procesie produkcyjnym detale o dużych rozmiarach. Zasadniczym podejściem dla osiągnięcia tego celu była synergia zagadnień produkcji nowych materiałów i urządzeń (elastyczne uchwyty, roboty równoległe, nowe materiały) i zagadnień technik teleinformacyjnych ICT (zespół robotów z wbudowanym rozproszonym systemem sterowania). Zastąpienie tradycyjnych form przez wiele robotów stanowiących ruchome podpory wymaga zaprojektowania specjalnego układu sterowania oraz dedykowanej metody programowania umożliwiającej szybką rekonfigurację takiego systemu. Układ sterowania systemu mocującego został zaprojektowany na podstawie formalnej specyfikacji definiującej strukturę tego układu za pomocą agentów, których zachowanie określane jest za pomocą funkcji przejścia. Układ ten może sterować zespołami robotów o różnej liczności oraz dopuszcza zmiany konstrukcyjne poszczególnych części robotów. Programowanie działań robotów odbywa się poprzez określenie kształtów podtrzymywanych detali oraz harmonogramu obróbki, a następnie program planujący działania robotów wytwarza dla nich odpowiednie zestawy poleceń. Prototyp systemu został zainstalowany i przetestowany w fabryce Piaggo Aero w Finale Ligure we Włoszech.

Więcej informacji: strona projektu, informacja na stronie Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających.