IAiIS » Instytut »

Historia

Najważniejsze daty

1951 r.: początki badań naukowych na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie automatyki, prowadzone były na Wydziale Elektrycznym PW

1951 r.: utworzono nowy Wydział Łączności PW, który został wydzielony z Wydziału Elektrycznego PW

1955 r.: na Wydziale Łączności PW została utworzona Katedra Automatyki i Telemechaniki

1966 r.: Wydział Łączności PW zmienił nazwę na Wydział Elektroniki PW

1970 r.: Katedra Automatyki i Telemechaniki została przekształcona w Instytut Automatyki

1994 r.: Wydział Elektroniki PW zmienił nazwę na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

1994 r.: Instytutu Automatyki zmienił nazwę na Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej

 

Dyrektorzy

1955-1981: prof. dr inż. Władysław Findeisen

1981-1984: prof. dr hab. inż. Wiesław Traczyk

1984-1996: prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

1996-2008: prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

2008-2016: prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

od 2016: prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak