Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich i magisterskich

Studia stacjonarne

Wybór opiekuna i tematu pracy odbywa się za pomocą systemu USOS-APD. Terminy i procedurę ogłasza Dziekan na stronie Wydziału w dziale Aktualności / Komunikaty Dziekanatu.

IAiIS jest instytutem dyplomującym dla wszystkich studentów kierunku AiR (inż. i mgr) i specjalności ISY (mgr) oraz dla tych studentów specjalności IOP i SZI (inż.), których opiekunowie są pracownikami naszego Instytutu.

Studia niestacjonarne OKNO

  • Dyplomowaniem magisterskim na studiach OKNO zajmuje się dr hab. inż. Andrzej Karbowski.
  • Wybór tematu i opiekuna należy zgłaszać do właściwego organu studiów OKNO, zgodnie z procedurą i terminami tam obowiązującymi.