Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich i magisterskich

Studia stacjonarne

Wybór opiekuna i tematu pracy odbywa się za pomocą systemu USOS-APD. Terminy i procedurę ogłasza Dziekan.
Uwaga! Od semestru 2023L wyboru tematu pracy inżynierskiej można będzie dokonywać tylko do ostatniego dnia zajęć semestru. Od semestru 2023Z wyboru tematu pracy magisterskiej można będzie dokonywać przez pierwsze 5 tygodni zajęć semestru. 

IAiIS jest instytutem dyplomującym dla wszystkich studentów kierunku AiR (inż. i mgr) i specjalności ISY (mgr) oraz dla tych studentów specjalności IOP i SZI (inż.), których opiekunowie są pracownikami naszego Instytutu.

Zmiana opiekuna lub tematu

Postępowanie w przypadku zmiany opiekuna lub tematu opisano na stronie Opiekunowie naukowi.

Studia niestacjonarne OKNO

  • Dyplomowaniem magisterskim na studiach OKNO zajmuje się dr hab. inż. Andrzej Karbowski.
  • Wybór tematu i opiekuna należy zgłaszać do właściwego organu studiów OKNO, zgodnie z procedurą i terminami tam obowiązującymi.