Dyrekcja

Dyrekcja Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w kadencji 2020-2024

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński
tel: 22-234-51-02
e-mail: Cezary.Zielinski @ pw.edu.pl

pok. 518A

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk
tel: 22-234-61-90
e-mail: Maciej.Lawrynczuk @ pw.edu.pl

pok. 523

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania

dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni
tel: 22-234-77-50
e-mail: Tomasz.Traczyk @ pw.edu.pl

pok. 518