Dyrekcja

Dyrekcja Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w kadencji 2012-2016

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak
tel: 22-234-61-90
e-mail: W.Ogryczak@ia.pw.edu.pl

pok. 523

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni
tel: 22-234-71-24
e-mail: M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl

pok. 563

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania

dr inż. Tomasz Traczyk, docent
tel: 22-234-77-50
e-mail: T.Traczyk@ia.pw.edu.pl

pok. 518