Dyrekcja

Dyrekcja Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w kadencji 2020-2024

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński
tel: 22-234-51-02
e-mail: C.Zielinski@ia.pw.edu.pl

pok. 518A

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni
tel: 22-234-71-24
e-mail: M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl

pok. 563

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania

dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni
tel: 22-234-77-50
e-mail: T.Traczyk@ia.pw.edu.pl

pok. 518