Postępowania habilitacyjne

Lista pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego:

Imię i nazwisko Temat monografii lub cyklu publikacji Rok
dr inż. Mariusz Kamola Cykl publikacji pt. „Metody analizy i odkrywania struktury sieci społecznościowych i technologicznych" 2022
dr inż. Mariusz Kaleta Cykl publikacji pt. „Modele i metody wspomagające projektowanie mechanizmów rynkowych w oparciu o architekturę referencyjną" 2022
dr inż. Michał Karpowicz Cykl publikacji pt. „Opracowanie podstaw teoretycznych syntezy wybranych mechanizmów sterowania dla systemów teleinformatycznych" 2020
dr inż. Piotr Marusak Cykl publikacji pt. „Numerycznie efektywne algorytmy regulacji predykcyjnej bazujące na modelach liniowych i nieliniowych" 2020
dr inż. Paweł Domański Cykl publikacji pt. „Metody oceny jakości działania układów regulacji z wykorzystaniem metod niegaussowskich" 2018
dr inż. Paweł Wawrzyński Cykl publikacji pt. „Wzbogacenie metodyki uczenia się przez wzmacnianie umożliwiające jej stosowanie w sterowaniu” 2016
dr inż. Wojciech Szynkiewicz Cykl publikacji pt. „Planowanie zadań manipulacji wykonywanych przez roboty” 2016
dr inż. Andrzej Zalewski Modelowanie i ocena architektur oprogramowania 2015
dr inż. Maciej Ławryńczuk Sieci neuronowe w efektywnych obliczeniowo algorytmach regulacji predykcyjnej 2013
dr inż. Andrzej Stachurski Aproksymacje kwadratowe w ciągłej optymalizacji nieliniowej 2013
dr inż. Andrzej Karbowski Cykl publikacji pt. „Metody i algorytmy obliczeniowe do rozwiązywania złożonych zadań syntezy mechanizmów sterowania” 2012
dr inż. Krzysztof Pieńkosz Wybrane modele i metody optymalizacji alokacji zasobów 2011
dr inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Symulacja komputerowa w analizie i projektowaniu złożonych systemów sterowania 2005
dr inż. Włodzimierz Kasprzak Adaptive computation methods in digital image sequence analysis 2001
dr inż. Andrzej Pacut Stochastic modeling at diverse scales: from Poisson to network neurons 2000
dr Włodzimierz Ogryczak Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Modele preferencji i zastosowanie do wspomagania decyzji. 1998
dr inż. Krzysztof Nowosad Strukturalne cechy regulacji predykcyjnej 1997
dr inż. Krzysztof Sacha Projektowanie oprogramowania systemów wbudowanych 1996
dr inż. Cezary Zieliński Robot programming methods 1996
dr inż. Eugeniusz Toczyłowski Niektóre metody strukturalne optymalizacji do sterowania w dyskretnych systemach wytwarzania 1989
dr inż. Piotr Tatjewski Hierarchiczne metody rozwiązywania niewypukłych zadań optymalizacji i sterowania stanem ustalonym złożonych procesów 1988
dr inż. Jacek Szymanowski Realne wieloiteracyjne metody programowania matematycznego 1983
dr inż. Andrzej Ruszczyński Niektóre właściwości i metody rozwiązywania nieliniowych zadań programowania stochastycznego 1983
dr inż. Mieczysław Brdyś Teoria hierarchicznych układów sterowania dla złożonych procesów wolnozmiennych 1980
dr inż. Krzysztof Malinowski Wielowarstwowo-wielopoziomowe struktury sterowania dla systemów dynamicznych 1978
dr inż. Andrzej Olbrot Sterowanie układami z opóźnieniami przy ograniczeniach w przestrzeni funkcyjnej 1977
dr inż. Jerzy Mędrzycki Technika hybrydowa w metodach obliczeniowych optymalizacji dynamicznej 1977
dr inż. Konstanty Kurman Podstawy modelowania łańcuchowego procesów optymalnych 1971
dr inż. Wiesław Traczyk Synteza automatów asynchronicznych 1969
dr inż. Andrzej Wierzbicki Zasada maksimum a synteza optymalnych urządzeń sterujących 1968
dr inż. Anatol Gosiewski Koncepcja modelu procesu w układach sterowania 1964