Prezentacja wybranych projektów

Poniżej krótko omówiono projekty realizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w ciągu ostatnich lat.

Algorytmy regulacji wentylacji przeciwpożarowej

W wyniku realizacji projektu zaprojektowano i zbudowano regulator mikroprocesorowy, w którym zaimplementowany jest opracowany algorytm regulacji systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach.

AMBER

Projekt związany z rozwojem i wykorzystaniem technik biometrycznych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

APAKT

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo – programistycznych, które obejmują przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia.

BIOWIZ

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu komputerowego BIOWIZ do identyfikacji biometrycznej twarzy i/lub całej sylwetki człowieka, który będzie wykorzystywany przez Policję w procesie wykrywczym i dowodowym.

CREDO

Celem projektu CREDO było opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych.

ECONET

Celem projektu było opracowanie oraz przetestowanie prototypowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych umożliwiających realizację koncepcji energooszczędnej architektury teleinformatycznej sieci przewodowej.

Energooszczędny system komputerowy

Efektem badań realizowanych w ramach projektu jest system komputerowy obejmujący energooszczędne algorytmy szeregowania zadań, alokacji zasobów i regulatory pracy serwerów w jądrze systemu Linux.

EqDb

Celem projektu EqDb jest stworzenie systemu informatycznego do wspomagania konstrukcji i eksploatacji złożonej aparatury naukowej, w szczególności aparatury badawczej fizyki wysokich energii. Aktualnie system jest dostosowywany do potrzeb detektora MPD na budowanym zderzaczu NICA w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.

Konstrukcja stabilnych portfeli inwestycji finansowych

Celem projektu było opracowanie i zbadanie nowego podejścia do konstrukcji portfeli inwestycji finansowych zapewniającego stabilność ich składu dla założonego zbioru aktywów finansowych.

LaVa

Głównym celem projektu jest zbudowanie laboratorium analizy podatności wyposażonego w: eksperymentalne stanowisko laboratoryjne do badań podatności, urządzeń i oprogramowania; skanowanie podatności w systemach IT za pomocą innowacyjnych metod opracowanych w trakcie projektu; narzędzia do statycznej analizy aplikacji i analizy behawioralnej. 

Multisensoryczne systemy robotyczne do zadań usługowych

W trakcie projektu opracowano szereg algorytmów sterowania manipulatorami i chwytakami robota usługowego, a także sposoby wykorzystania informacji z czujników proprioreceptywnych i eksteroreceptywnych.

RAPP

Projekt dotyczy zastosowania robotów do wspomagania ludzi wykluczonych społecznie, zarówno z powodu ułomności fizycznych jak i braku kompetencji technicznych. Zadaniem robota-kompana jest współdziałanie ze swym właścicielem tak, aby umożliwić mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Regulator pompy ciepła

Celem projektu było opracowanie regulatora mikroprocesorowego powietrznych pomp ciepła maksymalizującego ich sprawność.

SwarmItFIX

Projekt miał na celu stworzenie systemu elastycznych, rekonfigurowalnych robotów mocujących obrabiane w procesie produkcyjnym detale o dużych rozmiarach.

System wspomagania decyzji

Opracowano nowoczesny system informatyczny wspierający szereg procesów w firmach logistycznych oraz działach transportu firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. System pozwala na znaczne usprawnienie pracy dyspozytorów floty i pozwala na realizację oszczędności poprzez planowanie pracy przewozowej.

yieldPlanet

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego rozwiązania informatycznego służącego do dynamicznego prognozowania cen pokoi hotelowych i zarządzania przychodami hoteli w Polsce i na świecie