Wyszukiwanie pracowników oraz wybranych autorów IAiIS

W trybie "Wyszukiwanie pracowników", proszę podać frazę do wyszukiwania (znak * zastępuje dowolny ciąg znaków), np. "kow", "kowalski", "profesor", "adiunkt", "mining", "fotonika",  a następnie wybrać pracownika z tabelki albo nacisnąć Esc, by zgasić tabelkę podpowiedzi i w następnej kolejności kliknąć Szukaj. "Wyszukiwanie dziedzinowe" umożliwia poszukiwanie ekspertów ze wskazanej dziedziny.

Większe możliwości związane z dostępem do danych chronionych oraz redagowaniem własnego profilu i zamieszczaniem publikacji przez autora można uzyskać po zalogowaniu na stronie Bazy Wiedzy PW.