Laboratorium Optymalizacji i Wspomagania Decyzji

Laboratorium Optymalizacji i Wspomagania Decyzji stanowi zaplecze dla prac prowadzonych w Zakładzie Badań Operacyjnych i Systemowych, a szczególnie w Zespole Optymalizacji i Wspomagania Decyzji. Laboratorium umożliwia dostęp do oprogramowania z zakresu budowy modeli wspomagania decyzji (języki modelowania algebraicznego AMPL, AIMMS) wraz z zaawansowanymi solwerami dla optymalizacji liniowej, dyskretnej i nieliniowej (CPLEX, MINOS, BARON), jak również informatycznych systemów zarządzania (SAS, SAP). Laboratorium jest wykorzystywane do zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Informatyka w ramach specjalności Systemy Informacyjno Decyzyjne. W szczególności do zajęć laboratoryjnych i projektowych z przedmiotów: Wspomaganie decyzji, Optymalizacja we wspomaganiu decyzji, Algorytmy i metody optymalizacji, Systemy informatyczne zarządzania.