Zespół Wspomagania Decyzji i Badań Operacyjnych

Prowadzący Zespół: dr hab. inż. Krzysztof Pieńkosz.

Przedmiotem badań Zespołu są metody optymalizacji i wspomagania decyzji dla różnorodnych klas problemów decyzyjnych. Obejmują one całe spektrum badań teoretycznych, projektowanie algorytmów dla modeli optymalizacji liniowej, nieliniowej oraz dyskretnej, a także metody ekstrakcji danych i inżynierię wiedzy. Istotny kierunek badań to metody wspomagania procesów zarządzania oraz techniki analizy wielokryterialnej dla zagadnień wyboru decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Dotyczy to zarówno scentralizowanych struktur systemów zarządzania jak i rozproszonych, funkcjonujących w warunkach rynkowej konkurencji. Opracowywane są systemy wieloagentowe i aukcyjne mechanizmy dla konkurencyjnych rynków wielotowarowych działających w warunkach ograniczeń, mające szerokie perspektywy zastosowań w różnorodnych dziedzinach infrastrukturalnych, w tym dla rynków energii elektrycznej oraz w innych obszarach, takich jak telekomunikacja i teleinformatyka, ochrona środowiska czy rynki kompleksowych usług oferowanych w pakietach. Są też prowadzone prace aplikacyjne, umożliwiające zastosowanie i weryfikację badanych modeli przy projektowaniu informatycznych systemów zarządzania.

Profesorowie uczelni
dr inż. Tomasz Traczyk

Adiunkci
dr inż. Janusz Granat
dr hab. inż. Mariusz Kaleta
dr inż. Bartosz Kozłowski (na urlopie długoterminowym)
dr inż. Adam Artur Krzemienowski (dyd.)
dr inż. Piotr Pałka
dr hab. inż. Krzysztof Pieńkosz
dr inż. Tomasz Roman Śliwiński
dr hab. inż. Andrzej Stachurski (dyd.)
dr inż. Izabela Żółtowska

Asystenci
mgr inż. Jerzy Sobczyk (dyd.)

Doktoranci
mgr inż. Wojciech Burzyński
mgr inż. Mariusz Drabecki