Informacje dla studentów

Aktualności

Informacje dotyczące obron prac dyplomowych w IAiIS w semestrze 20L znajdują się w zakładce Obrony 20L. Uwaga: nastąpiła zmiana terminów!

Spotkanie 21 września 2020 z Prodziekanem i wicedyrektorami na temat decyzji rejestracyjnych nie będzie organizowane "w realu".
Wnioski o zmianę decyzji rejestracyjnej można przesyłać w postaci zwykłego e-maila lub skanu podania pocztą elektroniczną nie później niż do dnia 21 września do godziny 10:00. W przypadku potrzeby złożenia ustnych wyjaśnień należy to wyraźnie napisać w e-mailu, wówczas zostanie przez nas zaproponowany indywidualny termin "spotkania" na platformie MS Teams. Oficjalny komunikat jest tutaj 

Nowość: Zapisy na przedmioty dla studentów kończących studia inżynierskie w semestrze 2020L

Wicedyrektor ds. nauczania: konsultacje, wnioski itp.

Informacje o terminach przyjęć/konsultacji wicedyrektora ds. nauczania i o składaniu wniosków/podań

Procedura obron prac dyplomowych w sem. 20L

Informacje o szczególnej procedurze obron prac dyplomowych w warunkach epidemii.

Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Ta informacja ma pomóc studentom rozpoczynającym studia 2. stopnia, którzy studia 1. stopnia ukończyli na innej uczelni lub innym wydziale, w połapaniu się w zawiłościach naszego systemu studiowania.

Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 20L

Opieka od semestru 20Z

Bieżące informacje o możliwych do wybrania tematach i opiekunach prac inżynierskich oraz o obowiązujących terminach

Opiekunowie naukowi

Ogólne informacje dotyczące procedury wyboru specjalności, opiekunów naukowych i tematów prac dyplomowych

Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Informacje na temat przebiegu i zaliczania seminariów i pracowni problemowych/dyplomowych w IAiIS

Dyplomowanie

Informacje na temat procedury dyplomowania

Wznowienia studiów

Informacje dotyczące warunków i trybu wznawiania studiów

Inne sprawy typowe

Informacje dotyczące zmian deklaracji semestralnych i specjalności oraz odwołań od decyzji rejestracyjnych