Informacje dla studentów

Wicedyrektor ds. nauczania: konsultacje, wnioski itp.

Informacje o terminach przyjęć/konsultacji wicedyrektora ds. nauczania i o składaniu wniosków/podań

Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 20L

Opieka od semestru 20Z

Bieżące informacje o możliwych do wybrania tematach i opiekunach prac inżynierskich oraz o obowiązujących terminach

Opiekunowie naukowi

Ogólne informacje dotyczące procedury wyboru specjalności, opiekunów naukowych i tematów prac dyplomowych

Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Informacje na temat przebiegu i zaliczania seminariów i pracowni problemowych/dyplomowych w IAiIS

Dyplomowanie

Informacje na temat procedury dyplomowania

Wznowienia studiów

Informacje dotyczące warunków i trybu wznawiania studiów

Inne sprawy typowe

Informacje dotyczące zmian deklaracji semestralnych i specjalności oraz odwołań od decyzji rejestracyjnych