Informacje dla studentów

Aktualności

Ze względu na wprowadzenie nowego programu kierunku Informatyka zlikwidowana została oferta przedmiotów wygasającej specjalności SID:

  • możliwe są transfery PSZT na WSI POBO+SIZ na WSYZ oraz SCZR na SKPS;
  • przedmiot POBO będzie prowadzony tylko w sem. letnim, w wersji dla kierunku AiR;
  • przedmiot IOP nie może być transferowany na SWO.

Przedmiot WR, prowadzony w semestrze zimowym, jest od 2023Z przeznaczony wyłącznie dla kierunku AiR; dla kierunku informatyka uruchomiony jest w semestrach letnich podobny przedmiot WRI.

Na studiach 2. stopnia pojawiły się przedmioty anglojęzyczne przeznaczone dla studiów w języku polskim; mają one kody zawierające fragment '-MSP-'. Natomiast przedmioty anglojęzyczne o kodach zawierających fragment '-MSA-' lub '-ISA-' są przeznaczone wyłącznie dla płatnych studiów anglojęzycznych.

Wicedyrektor ds. nauczania: konsultacje, wnioski itp.

Informacje o terminach przyjęć/konsultacji wicedyrektora ds. nauczania i o składaniu wniosków oraz podań.

Procedura obron prac dyplomowych

Informacje o aktualnej procedurze obron prac dyplomowych.

Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Ta informacja jest przeznaczona dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia na WEiTI. Przede wszystkim ma pomóc osobom, które studia 1. stopnia ukończyły na innej uczelni lub innym wydziale, w połapaniu się w zawiłościach naszego nietypowego systemu studiowania. Zawiera jednak także informacje przydatne dla absolwentów WEiTI.

Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich i magisterskich

Informacja o procedurze wyboru tematów prac dyplomowych.

Opiekunowie naukowi

Ogólne informacje dotyczące procedury wyboru specjalności, opiekunów naukowych i tematów prac dyplomowych (studia stacjonarne)

Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Informacje na temat przebiegu i zaliczania seminariów i pracowni problemowych/dyplomowych w IAiIS

Dyplomowanie

Informacje na temat procedury dyplomowania

Wznowienia studiów

Informacje dotyczące warunków i trybu wznawiania studiów

Inne sprawy typowe

Informacje dotyczące zmian deklaracji semestralnych i specjalności oraz odwołań od decyzji rejestracyjnych