Informacje dla studentów

Aktualności

  • Obrony prac dyplomowych w semestrze 21L odbywać się będą w IAiIS wyłącznie w trybie na odległość.
  • Ze względu na wprowadzanie nowego programu kierunku Informatyka i związane z tym spiętrzenia ograniczona zostaje oferta przedmiotów starej specjalności I.SID:
    • przedmioty SIZ oraz ZAH będą prowadzone tylko w semestrze 2022L;
    • zostają zawieszone przedmioty w planie modelowym przewidziane dla semestrów 1-4: POBO, PROZ, PROI.

Wicedyrektor ds. nauczania: konsultacje, wnioski itp.

Informacje o terminach przyjęć/konsultacji wicedyrektora ds. nauczania i o składaniu wniosków/podań

Procedura obron prac dyplomowych w sem. 21L

Informacje o szczególnej procedurze obron prac dyplomowych w warunkach epidemii.

Informacja dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia w IAiIS PW

Ta informacja jest przeznaczona dla studentów rozpoczynających studia 2. stopnia na WEiTI. Przede wszystkim ma pomóc osobom, które studia 1. stopnia ukończyły na innej uczelni lub innym wydziale, w połapaniu się w zawiłościach naszego nietypowego systemu studiowania. Zawiera jednak także informacje przydatne dla absolwentów WEiTI.

Wybór tematów i opiekunów prac magisterskich w sem. 21L

Opieka od semestru 21L

Bieżące informacje o możliwych do wybrania tematach i opiekunach oraz o obowiązujących terminach

Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 20Z (opieka od sem. 21L)

Opieka od semestru 21L

Bieżące informacje o możliwych do wybrania tematach i opiekunach oraz o obowiązujących terminach

Opiekunowie naukowi

Ogólne informacje dotyczące procedury wyboru specjalności, opiekunów naukowych i tematów prac dyplomowych

Seminaria i pracownie problemowe/dyplomowe

Informacje na temat przebiegu i zaliczania seminariów i pracowni problemowych/dyplomowych w IAiIS

Dyplomowanie

Informacje na temat procedury dyplomowania

Wznowienia studiów

Informacje dotyczące warunków i trybu wznawiania studiów

Inne sprawy typowe

Informacje dotyczące zmian deklaracji semestralnych i specjalności oraz odwołań od decyzji rejestracyjnych