Wicedyrektor ds. nauczania: konsultacje, wnioski itp.

Przyjęcia interesantów/konsultacje

Zastępca Dyrektora IAiIS d/s dydaktycznych dr inż. Tomasz Traczyk, prof. PW, przyjmuje interesantów w pok. 518 (5. piętro, główny korytarz naprzeciw skrzydła B) w terminach konsultacji przedstawionych w kalendarzu poniżej.

  • W sprawach pilnych proszę się kontaktować pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem sekretariatu (tel. 22 234 7750). 
  • W okresie ferii i wakacji przyjęć nie ma, ale kontakt elektroniczny zwykle działa.
  • Wszelkie podania i pisma wymagające decyzji lub opinii zastępcy Dyrektora d/s dydaktycznych należy wysyłać  pocztą elektroniczną jak opisano niżej lub składać w sekretariacie dydaktycznym IAiIS, pok. 518, nie czekając na termin konsultacji.
  • Osoby przyjęte spoza Wydziału na studia 2. stopnia nie powinny czekać z podejmowaniem niezbędnych kroków na termin konsultacji, lecz zapoznać się z Informacją dla przyjętych na studia 2. stopnia i załatwiać co się da drogą e-mailową.

Wnioski, podania itp.

  • Wnioski, pytania i inne sprawy nie wymagające osobistego kontaktu można i warto zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres tomasz.traczyk@pw.edu.pl.
  • W przypadku pism wymagających podpisu można wysłać skan (nie zdjęcie!) podpisanego pisma e-mailem. Skan musi być dobrej jakości (białe tło, zalecana rozdzielczość 300 DPI), tak by dał się wydrukować, gdyż dokumentację nadal musimy prowadzić na papierze.
  • Wyznaczone przez odnośne władze terminy załatwiania spraw traktujemy poważnie i ich przestrzegamy; po upływie odpowiednich terminów sprawy mogą być załatwiane odmownie!

Uwaga:  terminy konsultacji nie są stałe! Ze względu na dość często zdarzające się nagłe zebrania i inne niespodziewane zdarzenia proszę sprawdzać aktualne terminy przyjęć niedługo przed planowanym skorzystaniem z nich; najświeższe informacje można znaleźć na tej stronie lub pod numerem telefonu 22 234 7750.