Low Energy Consumption NETworks

Finansowanie: projekt był finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego.

Projekt wykonywało konsorcjum: Mellanox Technologies Ltd. (Izrael), Alcatel-Lucent Italia S.p.A. (Włochy), Lantiq (Niemcy), Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Włochy), Telecom Italia (Włochy), Greek Research & Technology Network (Grecja), NASK (Polska), Dublin City University (Irlandia), VTT (Finlandia), Politechnika Warszawska (Polska), NetVisor (Węgry), Ethernity Networks Ltd. (Izrael), LightComm S.r.l. (Włochy), Infocom (Włochy).

Kwota przyznanej dotacji: 6 199 907 euro, Politechnika Warszawska otrzymała: 173 640 euro.

Okres realizacji: 2010–2013.

Celem projektu było opracowanie oraz przetestowanie prototypowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych umożliwiających realizację koncepcji energooszczędnej architektury teleinformatycznej sieci przewodowej. Główne zadania badawcze i rozwojowe realizowane w ramach projektu skupione były na opracowaniu nowych technologii sprzętowych, interfejsów programistycznych oraz algorytmów sterowania pozwalających sieci efektywnie dostosowywać pobór energii do obserwowanego w danej chwili obciążenia oraz wymagań związanych z pożądanym poziomem jakości usług (QoS). Istotnym wynikiem było opracowanie koncepcji oraz implementacja w prototypowej sieci warstwy abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) adaptującej standard ACPI do charakterystyki pracy urządzeń sieciowych. Zadaniem interfejsu GAL jest ujednolicenie sposobu zarządzania energią dla różnych typów urządzeń sieciowych.

Zespół z Politechniki Warszawskiej opracował innowacyjne mechanizmy sterowania pozwalające sieciom IP na dostosowanie poboru energii do natężenia ruchu, gwarantując wymaganą jakość usług. Wykorzystano technologie dostępne w nowoczesnych procesorach i kartach sieciowych: hibernacja i skalowanie częstotliwości procesora. Hibernację zastosowano w prototypowym systemie zdalnego zarządzania siecią do planowania aktywności routerów (usypianie w okresach małego ruchu). Skalowanie szybkości pracy procesora zastosowano w prototypowym module jądra systemu Linux do dobierania szybkości wykonania instrukcji przez CPU, gwarantującej bezpieczną obsługę zadań, obniżając zużycie energii. Uzyskana oszczędność energii – do 20% bez utraty jakości.

Rozwiązania mogą mieć znaczenie ogólnospołeczne w zakresie ochrony środowiska (np. redukcja śladu węglowego) oraz gospodarcze - rozwój nowych technologii sieciowych.

Więcej informacji: strona projektu.