LaVa

          

W ramach IV konkursu programu badań naukowych i prac rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”), konsorcjum złożone z trzech podmiotów:

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy („NASK-PIB”) - lider,
  • Politechnika Warszawska
  • Galach Consulting Sp. z o.o

realizuje projekt pt.:
,,Laboratorium badania podatności stacjonarnych i mobilnych urządzeń informatycznych oraz algorytmów i oprogramowania".

Głównym celem projektu jest zbudowanie laboratorium analizy podatności wyposażonego w: eksperymentalne stanowisko laboratoryjne do badań podatności, urządzeń i oprogramowania; skanowanie podatności w systemach IT za pomocą innowacyjnych metod opracowanych w trakcie projektu; narzędzia do statycznej analizy aplikacji i analizy behawioralnej.  W ramach projektu zostanie opracowana spójna metodyka prowadzenia badań bezpieczeństwa technologii komponentów szkieletowych sieci teleinformatycznych nowej generacji (w szczególności 5G), urządzeń i aplikacji mobilnych, systemów Internetu Rzeczy oraz systemów cyberfizycznych. Istotnymi rezultatami projektu będą również nowe metodyki wykrywania podatności zaawansowanych algorytmów sterowania bazujących na technikach sztucznej inteligencji.

Numer umowy: CYBERSECIDENT/488240/IV/NCBR/2021

Dofinansowanie projektu przez NCBR wynosi 9 391 475 zł + 23% VAT + VAT (łącznie 11 304 825,00 zł), w tym Politechnika Warszawska otrzyma 2 711 250 zł + 23% VAT.

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: strona NCBR

Linki powiązane: LaVa NASK