Doktoranci

mgr inż. Ewelina Bartuzi

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego
e-mail: ewelina.bartuzi.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Mariusz Drabecki

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
e-mail: mariusz.drabecki.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Wojciech Dudek

opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz
Zespół Programowania Robotów
e-mail: wojciech.dudek.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Hałoń

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego
e-mail: michal.halon.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Jarosław Karwowski

opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz
Zespół Złożonych Systemów
e-mail: jaroslaw.karwowski.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Krzysztoń

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Zespół Złożonych Systemów
e-mail: mateusz.krzyszton.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Manujło

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
e-mail: andrzej.manujlo.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Okulski

opiekun naukowy: dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk
Zespół Technik Sterowania
e-mail: michal.okulski.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Piwowarski

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
Zespół Percepcji Maszyn
e-mail: pawel.piwowarski.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Roszczewska

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego
e-mail: katarzyna.roszczewska.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Jakub Sawulski

opiekun naukowy: dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk
Zespół Technik Sterowania
e-mail: jakub.sawulski.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Węgierek

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński
Zespół Programowania Robotów
e-mail: maciej.wegierek.dokt@pw.edu.pl

Doktorat wdrożeniowy:

mgr inż. Radian Karpuk

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
e-mail: radian.karpuk.dokt@pw.edu.pl

mgr Kamila Matela

opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Stachurski
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
e-mail: kamila.matela.dokt@pw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nr 3:

mgr inż. Łukasz Bala

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
Zespół Percepcji Maszyn
e-mail: lukasz.bala.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Falkowski

opiekun naukowy: dr hab. inż. Paweł Domański
Zespół Technik Sterowania
e-mail: michal.falkowski.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Karolina Gabor-Siatkowska

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego
e-mail: karolina.gaborsiatkowska.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Dariusz Rocki

opiekun naukowy: dr hab. inż. Paweł Domański
Zespół Technik Sterowania
e-mail: dariusz.rocki.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Szelągowski

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
Zespół Percepcji Maszyn
e-mail: pawel.szelagowski.dokt@pw.edu.pl