Obszary kompetencji

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej związane są z szeroko pojętymi dziedzinami: automatyką, robotyką oraz informatyką. Poniżej podano listę obszarów kompetencji oraz pracowników. 

M. in. audyt i studia wykonalności systemów automatyki, diagnostyka, identyfikacja i modelowanie, optymalizacja procesów, regulacja podstawowa i zaawansowana, regulacja odporna na uszkodzenia, sieci przemysłowe, sterowniki programowalne, systemy DCS i SCADA.

M. in.: architektury sterowników robotów, nawigacja robotów mobilnych, percepcja maszynowa, programowanie robotów, rozpoznawania obrazów i mowy w robotyce, serwomechanizmy wizyjne, sterowanie robotów, sztuczna inteligencja w robotyce.

M. in.: aplikacje internetowe, badania operacyjne, bazy danych, bezpieczeństwo sieci, big data, biometria, internet rzeczy, inżynieria oprogramowania, obliczenia dużej skali, ocena jakości oprogramowania, planowanie i harmonogramowanie, sieci komputerowe, społeczne, sensorowe i ad hoc, systemy mikroprocesorowe, operacyjne, rozproszone, wspomaganie podejmowania decyzji.