Podstawy akademickiego savoir-vivre

Ponieważ ostatnio można zaobserwować zadziwiającą nieporadność studentów w posługiwaniu się właściwymi formami towarzyskimi, poniżej podano podstawowe informacje o formach przyjętych w polskim środowisku akademickim.

 • Do pracowników akademickich posiadających stopnie lub tytuły naukowe/zawodowe zwracamy się używając najwyższego z tych stopni/tytułów, a więc
  • do magistra zwracamy się "Panie Magistrze",
  • do doktora zwracamy się "Panie Doktorze",
  • do profesora zwracamy się "Panie Profesorze".
 • Od tej zasady są następujące wyjątki:
  • do osoby zajmującej stanowisko profesora zwracamy się "Panie Profesorze", nawet jeśli nie ma ona tytułu naukowego,
  • do osoby zajmującej stanowisko docenta zwracamy się "Panie Docencie",
  • do posiadacza stopnia doktora habilitowanego, który nie jest profesorem, zwracamy się "Panie Doktorze" lub "Panie Profesorze".
 • Do osoby piastującej jaką ważną funkcję można się także zwracać używając nazwy tej funkcji, np. "Panie Dziekanie", "Panie Dyrektorze"; oczywiście w stosunku do prodziekanów stosuje się formę "Panie Dziekanie", a nie "Panie Prodziekanie", do wicedyrektorów – "Panie Dyrektorze" itd.
 • Nie jest przyjęte zwracanie się do pracowników akademickich po imieniu, w formie typu "Panie Józefie" albo po nazwisku, np. "Panie Kowalski". Zupełnie sztuczna i niespecjalnie grzeczna jest też forma "Panie Doktorze Kowalski" czy "Panie Doktorze Janie Kowalski"
 • Nie wolno stosować samej nazwy stopnia/tytułu/stanowiska, bez poprzedzenia słowem "Pan/Pani", np. "Czy mógłby Doktor".
 • W korespondencji elektronicznej stosowanie inwokacji w ogóle nie jest potrzebne, ale jeśli już się ją umieszcza, to zgodnie z powyższymi zasadami.
 • Przywitanie "Witam" oraz pożegnanie "Miłego dnia" są to formy uważane za poufałe; może je ewentualnie stosować osoba ważniejsza w stosunku do mniej ważnej, ale nie odwrotnie.
 • Jedzenie, picie, czytanie gazet, posługiwanie się telefonami komórkowymi oraz surfowanie po Internecie w czasie wykładów i innych zajęć stanowi rażący przejaw braku kultury.

Patrz też http://zszt.rzeszow.pl/Etykieta.pdf.