Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt wykonywało konsorcjum: Politechnika Warszawska, Plum sp. z.o.o.

Kwota przyznanej dotacji: 702000 zł.

Okres realizacji: 2013-2015.

Celem projektu było opracowanie regulatora mikroprocesorowego powietrznych pomp ciepła maksymalizującego ich sprawność. Praca ta ma duże znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale także ekologiczne. Przyczynia się ona bowiem do ograniczenia zapotrzebowania na użycie konwencjonalnych źródeł energii. W celu wykonania zadania przeprowadzono następujące działania:

  1. Opracowanie założeń projektu regulatora.

  2. Badania obiektu (pompy ciepła) oraz opracowanie algorytmu regulacji.

      a) Identyfikacja modeli dynamicznych pompy ciepła.

      b) Opracowanie algorytmów regulacji predykcyjnej pompy ciepła.

      c) Opracowanie układu regulacji i optymalizacji pracy kaskadowego układu pomp ciepła.

  3. Weryfikacja, badania funkcjonalne, wybór i strojenie algorytmu regulacji.

Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym zbudowanym przez Konsorcjanta biznesowego. W wyniku realizacji projektu zaprojektowano i zbudowano regulator mikroprocesorowy pompy ciepła, w którym zaimplementowany jest opracowany algorytm regulacji.

Opracowanie i wdrożenie nowej generacji regulatorów mikroprocesorowych przeznaczonych do pomp ciepła powietrze/woda poprawiło ich właściwości funkcjonalno-energetyczne. Dzięki zastosowaniu nowego regulatora sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej jest wyższy o ok. 5-10 % w porównaniu z rozwiązaniami klasycznymi.

Informacje: strona producenta regulatora mikroprocesorowego pompy ciepła.