Nasze laboratoria

Laboratoria Automatyki

W laboratorium podstaw automatyki prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Podstawy Automatyki oraz Sterowniki Programowalne. W laboratorium automatyki prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów Diagnostyka procesów przemysłowych, Systemy automatyki DCS i SCADA, Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu, Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy).

Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego

Laboratorium jest bogato wyposażone w aparaturę i oprogramowanie biometryczne, w szczególności w urządzenia komercyjne będące podstawą wielu zaawansowanych systemów biometrycznej kontroli dostępu na świecie

Laboratorium Optymalizacji i Wspomagania Decyzji

Laboratorium Optymalizacji i Wspomagania Decyzji stanowi zaplecze dla prac prowadzonych w Zakładzie Badań Operacyjnych i Systemowych, a szczególnie w Zespole Optymalizacji i Wspomagania Decyzji.

Laboratoria Robotyki

Zajęcia dydaktyczne przygotowują młodych adeptów robotyki do prac badawczych. Unikalną cechą laboratorium jest ścisła i bieżąca współpraca kadry naukowej z dyplomantami, gwarantująca wysoką efektywność prowadzonych prac, a także wyjątkowo sprzyjającą rozwojowi naukowemu atmosferę.

Laboratorium Sieci Komputerowych

W laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotu Sieci Komputerowe.

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium systemów operacyjnych służy zdobyciu przez studentów praktycznej wiedzy i doświadczeń dotyczących programowania systemowego, w tym programowania jądra systemu operacyjnego.