Studia podyplomowe

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW prowadzi następujące studia podyplomowe.

Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych

Studia prezentujące metody i technologie projektowania struktur relacyjnych baz danych oraz tworzenia systemów wykorzystujących takie bazy. W programie studiów przewidujemy także zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami baz danych: Oracle, PostsgreSQL, IBM DB2. Rekrutacja od czerwca do września.

Zarządzanie projektami: metody, praktyka, techniki, narzędzia

Studia skierowane do specjalistów i menedżerów, którzy pragną zdobyć twarde umiejętności, zwiększyć efektywność codziennej pracy oraz solidnie przygotować się do samodzielnego zarządzania złożonymi projektami w małych i dużych przedsiębiorstwach. Rekrutacja dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu.

Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość

Studia przeznaczone dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania zasobami IT i projektami informatycznymi. Rekrutacja dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu.