Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego

Laboratorium jest bogato wyposażone w aparaturę i oprogramowanie biometryczne, w szczególności w urządzenia komercyjne będące podstawą wielu zaawansowanych systemów biometrycznej kontroli dostępu na świecie:

 • kamery i systemy rozpoznawania tęczówki,
 • tablety graficzne do pomiaru podpisu odręcznego oraz systemy rozpoznawania podpisu,
 • system rozpoznawania żył palca,
 • systemy pomiaru i rozpoznawania odcisków palca, część z nich posiadających wbudowane mechanizmy testowania żywotności palca,
 • urządzenie do pomiaru fal EEG,
 • zestawy deweloperskie dla kart elektronicznych i procesorów DSP.

Laboratorium Biometrii jest miejscem prowadzenie bieżących badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w Zespole Biometrii i Uczenia Maszynowego. W tym celu niezbędne jest projektowanie i wykonywanie własnych urządzeń pomiarowych oraz prototypów systemów. Jeśli tylko jest to uzasadnione, systemy prototypowe włączane są również do procesu dydaktycznego. Umożliwia to analizę działania systemów biometrycznych w sposób niemożliwy do osiągnięcia jedynie dzięki wykorzystaniu urządzeń komercyjnych. W szczególności systemy prototypowe są niezbędne do pozyskiwania danych biometrycznych (surowych próbek) czy projektowania i testowania nowych, bezpiecznych metod uwierzytelnienia biometrycznego. W laboratorium posiadamy m.in. następującą biometryczną aparaturę prototypową i pomiarową:

 • system rozpoznawania tęczówki z testem żywotności,
 • system pomiaru i rozpoznawania tęczówki z dużej odległości przy minimalnej współpracy użytkownika,
 • system rozpoznawania podpisu odręcznego z terminalem płatniczym,
 • urządzenie do pomiaru termiki i geometrii dłoni,
 • różnego rodzaju kamery, optykę i karty akwizycji obrazu z oprogramowaniem SDK umożliwiające konstruowania własnych urządzeń.

Prowadzenie badań naukowych i rozwój metod wymaga również odpowiednich baz danych biometrycznych. Laboratorium Biometrii jest posiadaczem pierwszej zarejestrowanej w Polsce (przez GIODO) wielomodalnej badawczej bazy danych biometrycznych (BioBase), czyli zawierającej pomiary wielu modalności dla tej samej osoby. Na bazę BioBase składają się dane dot. tęczówki, odcisku palca, geometrii dłoni, zdjęć twarzy oraz podpisu odręcznego. Dzięki wieloletniej działalności jako nieliczni na świecie posiadamy pomiary biometryczne powtórzone po siedmiu latach od tych samych osób, co pozwalana na prowadzenie rzeczywistych badań nad efektem starzenia się wzorców biometrycznych dla wymienionych wcześniej modalności. Baza BioBase jest stale rozszerzana.