System Equipment Database (EqDb) dla detektora MPD na zderzaczu NICA

Finansowanie: część koncepcyjna bez finansowania, instalacja w JINR będzie finansowana z grantu JINR (z polskiej składki do JINR).

Projekt jest wykonywany przez Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, we współpracy z Wydziałem Fizyki PW w ramach Platformy Eksperymentów Fizyki Wysokich Energii

Kwota finansowania: 29900 USD.

Okres realizacji: od 2015.

Wykonawca projektu ze strony IAiIS PW: doc. dr inż. Tomasz Traczyk.

Cele projektu

Equipment Database (EqDb) jest systemem informatycznym przeznaczonym do wspomagania budowy, montażu i eksploatacji złożonej aparatury naukowej, w szczególności aparatury badawczej fizyki wysokich energii. Aktualnie system jest dostosowywany do potrzeb detektora MPD (Multi-Purpose Detector) na budowanym zderzaczu NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (JINR) w Dubnej.

Projekt jest częściowo wzorowany na systemie ALICE Detector Construction Database (DCDB), stworzonym na początku wieku dla eksperymentu ALICE w CERN. W porównaniu do DCDB, cele EqDb są znacznie szersze, a struktura danych i aplikacje – całkowicie przeprojektowane.

Główne zadania EqDb są następujące.

 1. Wsparcie dla logistyki budowy sprzętu, w tym:
  • wsparcie (ograniczone) zamawiania części i sprzętu,
  • inwentarz części i wyposażenia,
  • katalog osób i instytucji, z możliwością powiązania osób/instytucji z elementami wyposażenia i procesami.
 2. Wsparcie budowy urządzeń badawczych, w tym:
  • wsparcie procesów montażu sprzętu,
  • śledzenie montażu elementów i wykorzystania części,
  • wsparcie montażu i utrzymania okablowania,
  • przechowywanie wyników pomiarów charakterystyk elementów.
 3. Wsparcie dla działania urządzeń detektora, w tym:
  • śledzenie zmian urządzeń,
  • śledzenie zmian okablowania,
  • przechowywanie wyników testów komponentów.

Dzięki elastycznej strukturze i otwartym interfejsom, EqDb może również być w przyszłości wykorzystywana jako baza danych kalibracji dla detektora.