System wspomagania decyzji dla wielkoskalowych problemów routingu i harmonogramowania ze złożonymi ograniczeniami

Finansowanie: Projekt POIG.01.03.01-14-076/12, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt wykonywało konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider konsorcjum), SMT Software S.A.

Kwota przyznanej dotacji: 1 356 537 zł.

Opracowany przez SMT Software SA system SATIS to nowoczesny system informatyczny wspierający szereg procesów w firmach logistycznych oraz działach transportu firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. System pozwala na znaczne usprawnienie pracy dyspozytorów floty i pozwala na realizację oszczędności poprzez planowanie pracy przewozowej. Integracja ze sprzętowym rozwiązaniem do monitoringu floty daje możliwość bieżącej kontroli nad sprawną i punktualną realizacją planu. Celem projektu jest rozszerzenie go o zaawansowany system wspomagania planowania wizyt pracowników terenowych przy złożonych wymaganiach i ograniczeniach. System będzie posiadać szereg cech nowatorskich w stosunku do istniejących rozwiązań. Wymagania funkcjonalne systemu obejmują: wyznaczanie tras przejazdów. wyznaczanie harmonogramu pracy, uwzględnienie warunków czasowych - czasowe warunki przejazdu (koszt zależny od pory dnia/tygodnia kiedy jest realizowany), uwzględnienie wymagań jakości serwisu - liczby i rozkładu odwiedzin niezależnie dla każdego klienta w planowanym horyzoncie czasowym, uwzględnienie różnych miejsc stacjonowania pracowników, możliwość dynamicznej zmiany planu wizyt w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne - potrzeba pilnych wizyt, absencje pracowników, itp., stworzenie wstępnego przydziału pracowników do klientów umożliwiającego konstruowanie docelowych planów o jak najlepszych właściwościach, umożliwienie tymczasowych lub trwałych zmian przydziału.

Więcej informacji: strona projektu.