Laboratoria Robotyki

Laboratoria Robotyki Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej składają się z dwóch pomieszczeń położonych w piwnicach Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W ich skład wchodzi nowoczesny i unikalny sprzęt, adekwatny do prowadzonych zajęć dydaktycznych, prac badawczych i dyplomowych. Laboratoria wyposażone są w dwumonitorowe stanowiska komputerowe do opracowywania, testowania i uruchamiania oprogramowania robotów i systemów sztucznej inteligencji, a także szereg robotów manipulacyjnych i mobilnych oraz zaplecze do opracowywania i montażu komponentów elektronicznych. Prace badawcze i dyplomowe koncentrują się na kilku obszarach związanych z robotyką:

  • nawigacji robotów mobilnych,
  • manipulacji dwuręcznej z czuciem sił w robotach usługowych,
  • chwytaniu obiektów,
  • rozpoznawaniu obrazów,
  • serwomechanizmach wizyjnych,
  • planowaniu i optymalizacji zadań robotów,
  • zagadnieniach inżynierii oprogramowania w zastosowaniu do sterowników robotów,
  • opracowywaniu i adaptacji sterowników sprzętowych dla silników robotów, a także różnorodnych czujników stosowanych w robotyce.

Zajęcia dydaktyczne przygotowują młodych adeptów robotyki do prac badawczych. Unikalną cechą laboratorium jest ścisła i bieżąca współpraca kadry naukowej z dyplomantami, gwarantująca wysoką efektywność prowadzonych prac, a także wyjątkowo sprzyjającą rozwojowi naukowemu atmosferę.

Przy Zespole Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających działa Koło Robotyki Bionik,  które zrzesza studentów Politechniki Warszawskiej chcących poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie robotyki. Studenci w Kole zajmują się robotami mobilnymi oraz manipulacyjnymi, kładąc duży nacisk na autonomię ich działania. Koło realizuje granty rektorskie, w ramach których przeprowadzane były zawody robotów sportowych Bionikalia, a także budowane są roboty specjalne, m.in. zespół małych robotów o zmiennym sposobie lokomocji mini Ryś.