Zespół Inżynierii Oprogramowania

Prowadzący Zespół: dr hab. inż. Andrzej Zbigniew Zalewski.

Przedmiotem badań zespołu są metody wytwarzania oprogramowania oraz oceny jego jakości. Zakres badań obejmuje procesy projektowe, metody analizy, projektowania i oceny jakości oprogramowania oraz metody prowadzenia audytu informatycznego. Oprócz prac badawczych zespół funkcjonuje w rynkowym sektorze IT, świadcząc usługi doradcze przy realizacji i ocenie dużych projektów informatycznych. Kompetencje zespołu w tym zakresie obejmują identyfikację i modelowanie procesów biznesowych, analizę wymagań, przygotowanie strategii informatycznych i założeń projektowych, kontrolę procesów testowania oraz wszechstronny audyt informatyczny.

Adiunkci
dr hab. inż. Andrzej Zbigniew Zalewski
dr Szymon Kijas 

Starsi wykładowcy
dr inż. Andrzej Ratkowski
dr inż. Marcin Szlenk

Asystenci
mgr inż. Klara Borowa

Pracownicy inżynieryjni
mgr inż. Włodzimierz Macewicz

Doktoranci
mgr inż. Grzegorz Mąkosa