Zespół Programowania Robotów

Prowadzący Zespół: prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński.

Badania zespołu skupiają się na różnych aspektach programowania i sterowania systemów robotycznych. System robotyczny składa się z co najmniej jednego robota i ewentualnie urządzeń współpracujących. Stworzono metamodel systemu robotycznego wykorzystujący pojęcie agenta upostaciowionego złożonego z podsystemów, których działanie opisywane jest za pomocą funkcji przejścia i automatów skończonych bądź sieci Petriego. Na podstawie tego metamodelu tworzone są modele konkretne stanowiące specyfikację projektowanych systemów. Opracowane podejście wykorzystane zostało do tworzenia zarówno robotów przemysłowych jak i usługowych. Tworzono systemy jednorobotowe i wielorobotowe. Badania obejmowały nawigację robotów mobilnych, sterowanie pozycyjno-siłowe i impedancyjne manipulatorów, percepcję, a w szczególności przetwarzanie obrazów, chwytanie obiektów i zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji robotów. Obecnie prowadzone są badania nad adaptacją metamodelu do różnych poziomów ontologicznych wykorzystywanych przy formułowaniu zadań dla systemu.

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

Profesorowie uczelni
dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz

Adiunkci
dr inż. Wojciech Dudek
dr inż. Maksym Figat
dr inż. Tomasz Winiarski

Asystenci
dr inż. Dawid Seredyński

Doktoranci
mgr inż. Maciej Węgierek
mgr inż. Daniel Giełdowski