Pracownicy emerytowani

Nauczyciele i pracownicy naukowo-badawczy

prof. dr inż. Jan Felicki

lata pracy: 1951 PW (1955-1990 IA)

prof. dr inż. Władysław Findeisen (1926-2023)

lata pracy: 1948 PW (1955-1999 IA)
Rektor Politechniki Warszawskiej: 1981-1985
Dyrektor Instytutu Automatyki: 1970-1981
Kierownik Katedry Automatyki i Telemechaniki: 1955-1970

mgr inż. Urszula Kręglewska

lata pracy: 1973- 2014

prof. dr inż. Radosław Ładziński

lata pracy: (na PW od 1949) w IAiIS 1955-1998

prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

lata pracy: 1974-2019
Dyrektor Instytutu Automatyki oraz Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej: 1984-1996
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW: 1996-1999

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

lata pracy: 1969-2022

doc. dr inż. Jerzy Paczyński

lata pracy: 1963-2011

dr inż. Grzegorz Płoszajski

lata pracy: (1968 PW) (IA 1974-2016)

doc. dr inż. Jerzy Pułaczewski

lata pracy: 1956-2003

dr inż. Stefan Romicki (1939-2023)

lata pracy: 1962-2006

dr inż. Krystyna Szacka

lata pracy: 1954-1998

doc. dr inż. Jacek Szymanowski

lata pracy: 1954-1998

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski

lata pracy: 1973-2020

prof. dr hab. inż. Wiesław Traczyk

lata pracy: 1957-2010
Dyrektor Instytutu Automatyki: 1981-1984

prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki

lata pracy: (1959) 1961-2004 IA

doc. dr inż. Adam Woźniak

lata pracy: 1973-2015

 

Administracja i pracownicy techniczni

Elżbieta Głowacka

mgr Irena Olszewska

mgr inż. Jadwiga Osowska

Jolanta Podobas