Pracownicy emerytowani

Nauczyciele i pracownicy naukowo-badawczy

prof. dr inż. Jan Felicki

prof. dr inż. Władysław Findeisen

prof. dr hab. inż. Anatol Gosiewski

mgr inż. Urszula Kręglewska

prof. dr inż. Radosław Ładziński

prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

doc. dr inż. Jerzy Paczyński

dr inż. Grzegorz Płoszajski

doc. dr inż. Jerzy Pułaczewski

dr inż. Stefan Romicki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sacha

dr inż. Krystyna Szacka

doc. dr inż. Jacek Szymanowski

prof. dr hab. inż. Wiesław Traczyk

prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki

doc. dr inż. Adam Woźniak

 

Administracja i pracownicy techniczni

Elżbieta Głowacka

Maria Graszka

mgr Irena Olszewska

mgr inż. Jadwiga Osowska

Jolanta Podobas

Ryszard Tchórz