Postępowania profesorskie

Lista pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora:

Imię i nazwisko Rok
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk 2022
dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz 2017
dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak 2014
dr hab. inż. Cezary Zieliński 2012
dr hab. inż. Włodzimierz Ogryczak 2011
dr hab. inż. Krzysztof Sacha 2011
dr hab. inż. Andrzej Pacut 2010
dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski 2004
dr hab. inż. Piotr Tatjewski 2003
dr hab. inż. Mieczysław Brdyś 1993
dr hab. inż. Andrzej Ruszczyński 1992
dr hab. inż. Krzysztof Malinowski 1989
dr hab. inż. Wiesław Traczyk 1983
dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki 1975
dr hab. inż. Anatol Gosiewski 1972
dr inż. Radosław Ładziński 1968
dr inż. Władysław Findeisen 1962