IAiIS »

Badania naukowe

Obszary kompetencji

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej związane są z szeroko pojętymi dziedzinami: automatyką, robotyką oraz informatyką.

Publikacje

Publikacje pracowników i doktorantów Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej.

Postępowania profesorskie

Lista pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora.

Postępowania habilitacyjne

Lista pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zrealizowane prace doktorskie

Prace doktorskie zrealizowane pod opieką pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej.

Współpraca

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej prowadzi współpracę naukową z wieloma instytucjami w kraju i na świecie.