Zespół Percepcji Maszyn

Prowadzący Zespół: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Obszary badań obejmują teorię i metody rozpoznawania wzorców, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań do analizy obrazów cyfrowych i sygnału mowy. Opracowano i eksperymentalnie zweryfikowano algorytmy przetwarzania sygnału i obrazów dotyczące separacji i źródeł z ich mieszanin oraz znakowania wodnego, wyszukiwania wzorców w obrazach i materiale wideo, modelowania i rozpoznawania obiektów 2D i 3D w obrazach RGB i RGBD, rozpoznawania komend głosowych i weryfikacji mówcy. Szczególną uwagę poświęca się tworzeniu szkieletowych modułów percepcji w systemach agentowych sztucznej inteligencji i systemach sterowania agentów upostaciowionych w robotyce.

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Adiunkci
dr inż. Artur Wilkowski

Asystenci
mgr inż. Maciej Stefańczyk

Doktoranci
mgr inż. Paweł Piwowarski