IAiIS »

Kontakt

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

 
 

Sekretariat Instytutu, pok. 521

tel.: 22 825 09 95, 22 234 73 97

faks: 22 825 37 19

e-mail: sekretariat@ia.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu, pok. 518

tel.: 22 234 77 50

faks: 22 825 37 19

przyjęcia studentów 11-13

e-mail: Tomasz.Traczyk @ pw.edu.pl,
Alicja.Trojanowska @ pw.edu.pl