Zespół Technik Sterowania

Prowadzący Zespół: prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk.

Prace badawcze prowadzone w Zespole dotyczą zagadnień sterowania przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów regulacji predykcyjnej, oraz struktur i algorytmów optymalizacji wielowarstwowej punktu pracy. Stosuje i rozwija się zarówno klasyczne metody projektowania wymienionych algorytmów, a także techniki zaliczane do tzw. sztucznej inteligencji, (inny stosowany termin to inteligencja obliczeniowa, ang. soft computing), a mianowicie sieci neuronowe, systemy rozmyte oraz algorytmy genetyczne. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi doświadczeniami przeprowadzanymi w laboratoriach instytutowych, wyposażonych w sterowniki programowalne, stacje robocze ze specjalistycznym oprogramowaniem m.in. z przemysłowym rozproszonym systemem sterowania (ang. Distributed Control System, DCS) oraz z przemysłowym systemem nadzorującym pracę systemu przemysłowego SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition).

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk
prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

Profesorowie uczelni
dr hab. inż. Paweł Domański

Adiunkci
dr inż. Patryk Chaber
dr hab. inż. Piotr Marusak
dr inż. Sebastian Plamowski
dr inż. Andrzej Wojtulewicz

Asystenci
mgr inż. Jerzy Gustowski (dyd.)
mgr inż. Robert Nebeluk
mgr inż. Maciej Zakrzewski
mgr inż. Krzysztof Zarzycki