IAiIS »

Projekty Instytutu

Prezentacja wybranych projektów

Krótkie omówienie projektów realizowanych przez pracowników i doktorantów Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w ciągu ostatnich lat.

Lista projektów

Projekty zrealizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej.

Możliwości pozyskania projektów

Aktualne informacje o możliwościach pozyskania środków finansowych na realizację projektów.

Partnerzy

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej realizuje projekty we współpracy z partnerami w kraju i na świecie.