Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Kierunek Automatyka i Robotyka

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych przygotowują do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów bardzo szeroko rozumianej automatyki i robotyki. Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu. Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, przede wszystkim poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego, oraz z elektroniki, przede wszystkim z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej. Uzyskują wykształcenie kierunkowe z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki
i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS)
oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

Kierunek Informatyka

Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i  organizację systemów sterowania przemysłowego. Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole.

Specjalność Inżynieria Oprogramowania
Absolwenci są przygotowani do tworzenia i pielęgnacji bezpiecznych systemów informatycznych. Znają podstawy analizy biznesowej, potrafią identyfikować i dokumentować kluczowe procesy w organizacji, formułować na ich podstawie wymagania dotyczące systemu i opracować jego projekt z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Potrafią ocenić koszty i harmonogramy realizacji projektu w różnych kontekstach biznesowych z uwzględnieniem różnych kryteriów jakościowych. Potrafią dobrać metodykę prowadzenia projektu stosownie do wymagań związanych z jakością, ryzykiem, czasem wejścia produktu na rynek oraz uwarunkowaniami zamawiającego. Umieją efektywnie komunikować się z zespołem projektowym oraz biznesem. Potrafią zaprojektować architekturę rozwiązania i zautomatyzować proces jego wytwarzania i dostarczania. Umieją zaplanować i przeprowadzić wszechstronne testy. Znają metody organizacji i automatycznego zarządzania środowiskiem uruchomieniowym. Umieją pracować w zespole, potrafią szacować złożoność zadań programistycznych, oceniać jakość kodu. Znają techniki monitorowania i diagnostyki systemów. Mają wiedzę i umiejętności dotyczące przejmowania kodu odziedziczonego oraz technik inżynierii odwrotnej.

Specjalność Sztuczna Inteligencja

Specjalność sztuczna inteligencja daje dobre przygotowanie praktycznie i teoretyczne w uczeniu maszynowym, analizie dużych zbiorów danych oraz odkrywaniu wiedzy z danych. Obejmuje to ocenę, przygotowanie oraz samą analizę danych, łącznie z wyborem modeli i metod służących temu celowi. Ważne jest dobre przygotowanie do projektowania i tworzenia systemów łączących algorytmy klasycznie i algorytmy sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji i zarządzania, sterowaniu oraz w systemach Internetu Rzeczy.