APAKT

            

 

W ramach III konkursu programu badań naukowych i prac rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”), konsorcjum złożone z trzech podmiotów:

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy („NASK-PIB”) - lider,
  • Enamor International Sp. z o.o. i
  • Politechnika Warszawska („PW”) – Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej,

realizuje projekt pt.:

„System reagujący na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej (APAKT)."

 

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo – programistycznych, które obejmują przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia.

W ramach projektu stworzony zostanie system służący do analizy zagrożeń związanych z propagowaniem nielegalnych i wrażliwych treści w cyberprzestrzeni przy wykorzystaniu automatycznie tworzonych modeli ich klasyfikacji, zbudowanych przy zastosowaniu nowoczesnych technik sztucznej inteligencji i rozpoznawania wzorców. Klasyfikacja będzie wbudowana w system reagowania na pornografię dziecięcą i monitorowania infrastruktury wykorzystywanej do tego typu ataków.

Numer umowy: CYBERSECIDENT/455132/III/NCBR/2020

Dofinansowanie projektu przez NCBR wynosi 12.560.640 zł + VAT (łącznie 15.449.588 zł), w tym Politechnika Warszawska otrzyma 2.313.750 zł.

Okres trwania projektu: 36 miesięcy (2020/06/01 – 2023/05/31)

Szczegółowe informacje o konkursie: strona NCBR

Linki powiązane: dyzurnet.pl