Zespół Złożonych Systemów

Prowadzący Zespół: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz.

Głównym obszarem zainteresowań Zespołu są zagadnienia modelowania, projektowania, sterowania, optymalizacji i symulacji różnego typu złożonych systemów rzeczywistych, m.in. sieci teleinformatycznych, sieci ad hoc, sieci społecznych, systemów ekonomicznych i środowiska naturalnego. Badania w dziedzinie optymalizacji i sterowania koncentrują się na rozwijaniu teorii i metodyki stosującej model predykcyjny w sterowaniu, hierarchicznych strukturach sterowania w systemach nieliniowych z niepewnością, rozwijaniu metod rozwiązywania ciągłych i dyskretnych w czasie problemów optymalizacji (w tym metod optymalizacji ewolucyjnej i wykorzystujących arytmetykę przedziałową), teorii gier oraz teorii projektowania reguł działania systemów złożonych (tzw. teorii mechanizmów). Badania w dziedzinie symulacji komputerowej i przetwarzania równoległego dotyczą takich działów informatyki jak: rozproszone systemy operacyjne, programowanie na maszynach równoległych, w sieciach komputerowych, klastrach, gridach i procesorach graficznych, tworzenie systemów informatycznych dla komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania. Szczególna uwaga jest poświęcona zagadnieniom modelowania, zarządzania i bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, w tym sieciach czujników i mobilnych sieciach ad hoc.

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Adiunkci
dr inż. Piotr Przemysław Arabas
dr inż. Ewelina Bartuzi-Trokielewicz
dr inż. Konrad Ciecierski
dr hab. inż. Mariusz Kamola
dr hab. inż. Andrzej Karbowski
dr hab. inż. Michał Piotr Karpowicz
dr inż. Adam Andrzej Kozakiewicz
dr inż. Tomasz Jordan Kruk (dyd.)
dr inż. Mateusz Trokielewicz

Asystenci
mgr inż. Michał Hałoń (dyd.)

Doktoranci
mgr inż. Michał Hałoń
mgr inż. Jarosław Karwowski
mgr inż. Anthony Nwachukwu
mgr inż. Mateusz Krzysztoń