Robotyka

chwytanie kinematyka manipulatorów architektury sterowników robotycznych rozpoznawanie obrazów sterowanie impedancyjne manipulacja dwuręczna nawigacja robotów mobilnych rozpoznawanie mowy serwomechanizmy wizyjne percepcja maszynowa sterowanie pozycyjno-siłowe programowanie robotów sztuczna inteligencja w robotyce

architektury sterowników robotów
dr inż. Tomasz Kornuta
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

chwytanie
dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz

kinematyka manipulatorów
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

manipulacja dwuręczna
dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz

metody programowania robotów
dr inż. Tomasz Kornuta
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

nawigacja robotów mobilnych
dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz

percepcja maszynowa
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
dr inż. Tomasz Kornuta

rozpoznawania mowy w robotyce
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

rozpoznawania obrazów i mowy w robotyce
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
dr inż. Tomasz Kornuta

serwomechanizmy wizyjne
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

sterowanie pozycyjno-siłowe i impedancyjne manipulatorów
dr inż. Tomasz Winiarski
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

sterowanie robotów
dr inż. Tomasz Kornuta
dr inż. Tomasz Winiarski
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

sztuczna inteligencja w robotyce
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak
dr inż. Tomasz Kornuta