Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego

Prowadzący Zespół: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut.

Obszarem zainteresowania Zespołu są zagadnienia sterowania i informatyki inspirowane biologią, w tym biometria, uczenie maszynowe, modelowanie niepewności. Biometria polega na wykorzystaniu cech osobowych do identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Badania dotyczą identyfikacji tęczówki, podpisu odręcznego, kształtu i linii dłoni, a także bezpieczeństwa przechowywania i przesyłania danych biometrycznych, biometrycznych kart inteligentnych i szyfrowania z użyciem biometrii. Badania w dziedzinie uczenia maszynowego dotyczą uczenia ze wzmacnianiem, a w szczególności algorytmów uczenia, sterowania adaptacyjnego i systemów wieloagentowych. Badane są również problemy uczenia w sieciach neuronowych, zagadnienia skali modelowania

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Adiunkci
dr inż. Mateusz Trokielewicz

Doktoranci
mgr inż. Ewelina Bartuzi
mgr inż. Michał Hałoń
mgr inż. Katarzyna Roszczewska