Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania

Prowadzący Zespół: dr hab. inż. Krzysztof Pieńkosz.

Przedmiotem badań Zespołu są modele optymalizacyjne dla różnorodnych klas problemów decyzyjnych oraz algorytmy i metody wspomagania procesów zarządzania. Są one związane z podejmowaniem decyzji w różnorodnych sytuacjach operacyjnych, z planowaniem i harmonogramowaniem różnorodnych klas procesów dyskretnych oraz  zarządzaniem tymi procesami. Są też prowadzone prace aplikacyjne, umożliwiające zastosowanie i weryfikację badanych modeli przy projektowaniu informatycznych systemów zarządzania. Modele optymalizacyjne i algorytmy harmonogramowania i planowania dotyczą zarówno scentralizowanych struktur systemów zarządzania jak i rozproszonych, funkcjonujących w warunkach rynkowej konkurencji. Opracowywane są modele i aukcyjne mechanizmy dla konkurencyjnych rynków wielotowarowych działających w warunkach ograniczeń, mające szerokie perspektywy zastosowań w różnorodnych dziedzinach infrastrukturalnych, w tym dla rynków energii elektrycznej oraz w innych obszarach, takich jak telekomunikacja i teleinformatyka, ochrona środowiska czy rynki kompleksowych usług oferowanych w pakietach. W obszarze technologii dla informatycznych systemów zarządzania są opracowywane i rozwijane nowe technologie informacyjne dla różnych zastosowań gospodarczych. W szczególności są rozwijane możliwości wykorzystania obiektowych baz danych oraz obiektów języka XML do tworzenia systemów wspomagających zarządzanie oraz jest opracowywany otwarty standard wymiany danych handlowych M3 (Multicommodity Market Model).

Profesorowie uczelni
dr inż. Tomasz Traczyk

Adiunkci
dr hab. inż. Mariusz Kaleta
dr inż. Piotr Pałka
dr hab. inż. Krzysztof Pieńkosz
dr inż. Izabela Żółtowska

Doktoranci
mgr inż. Mariusz Drabecki
mgr inż. Radian Karpuk
mgr inż. Andrzej Manujło