Wybór tematów i opiekunów prac magisterskich w sem. 22L

Studia stacjonarne

W semestrze 22L proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie zdalnie. Po wybraniu opiekuna i uzgodnieniu tego z nim należy poinformować e-mailem o wybranym opiekunie i temacie Alicję Trojanowską A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl oraz poprosić wybranego opiekuna o przesłanie tamże potwierdzenia przyjęcia pod opiekę.W e-mailu trzeba podać numer albumu!

Kalendarz wyboru opiekunów prac magisterskich

Zgłaszanie tematyki prac pod opieką pracowników spoza IAiIS – do 28 lutego (późniejsze zgłoszenia nie będą akceptowane!), zgodnie z procedurą opisaną tu.

Zadeklarowanie chęci przygotowywania pracy dyplomowej u konkretnego pracownika (zgłoszenia wprost do zainteresowanych pracowników) – jak najszybciej

Dokonanie przez pracowników wyboru przyszłych podopiecznych – 3 marca

„Dogrywka”, tj. poszukiwanie opiekuna przez osoby, które nie znalazły opiekuna – do 8 marca

Ostateczny, wyznaczony przez Dziekana, termin składania/przesyłania deklaracji podpisanych/zaakceptowanych przez opiekuna – do 8 marca

Tematy i opiekunowie

Studia niestacjonarne OKNO