Wybór tematów i opiekunów prac magisterskich w sem. 21Z

W semestrze 21Z proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie zdalnie. Po wybraniu opiekuna i uzgodnieniu tego z nim należy poinformować e-mailem o wybranym opiekunie i temacie Alicję Trojanowską A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl oraz poprosić wybranego opiekuna o przesłanie tamże potwierdzenia przyjęcia pod opiekę.W e-mailu trzeba podać numer albumu!

Kalendarz wyboru opiekunów prac magisterskich

  • Zgłaszanie tematyki prac pod opieką pracowników spoza IAiIS – do 4 października (późniejsze zgłoszenia nie będą akceptowane!)
  • Zadeklarowanie chęci przygotowywania pracy dyplomowej u konkretnego pracownika (zgłoszenia wprost do zainteresowanych pracowników) – jak najszybciej
  • Dokonanie przez pracowników wyboru przyszłych podopiecznych – 6 października
  • „Dogrywka”, tj. poszukiwanie opiekuna przez osoby, które nie znalazły opiekuna – do 11 października
  • Ostateczny, wyznaczony przez Dziekana, termin składania/przesyłania deklaracji podpisanych/zaakceptowanych przez opiekuna – do 11 października

Tematy i opiekunowie