Wybór tematów i opiekunów prac magisterskich w sem. 2022Z

Studia stacjonarne

W semestrze 2022Z proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie za pomocą systemu USOS-APD. Terminy i procedurę ogłosił Dziekan na stronie Wydziału w dziale Aktualności / Komunikaty Dziekanatu.

IAiIS jest instytutem dyplomującym dla wszystkich studentów specjalności ISY (Inteligentne Systemy).

Studia niestacjonarne OKNO

  • Dyplomowaniem magisterskim na studiach OKNO zajmuje się dr hab. inż. Andrzej Karbowski.
  • Wybór tematu i opiekuna należy zgłaszać do właściwego organu studiów OKNO, zgodnie z procedurą i terminami tam obowiązującymi.