Wybór tematów i opiekunów prac inżynierskich w semestrze 20L

Kalendarz wyboru opiekunów prac inżynierskich

W semestrze 20L proces wyboru opiekuna i tematu odbywać się będzie zdalnie. Po wybraniu opiekuna i uzgodnieniu tego z nim należy poinformować e-mailem o wybranym opiekunie i temacie Alicję Trojanowską A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl oraz poprosić wybranego opiekuna o przesłanie tamże potwierdzenia przyjęcia pod opiekę.

  • Zgłaszanie tematyki prac pod opieką pracowników spoza IAiIS – do 1 czerwca
  • Zadeklarowanie chęci przygotowywania pracy dyplomowej u konkretnego pracownika (zgłoszenia wprost do zainteresowanych pracowników) – do 8 czerwca
  • Dokonanie przez pracowników wyboru przyszłych podopiecznych – 9 czerwca
  • „Dogrywka” dla osób, które nie znalazły opiekuna w pierwszym terminie – do 16 czerwca
  • Ostateczny termin składania/przesyłania deklaracji podpisanych/zaakceptowanych przez opiekuna – 16 czerwca

Tematy i opiekunowie