Procedura obron prac dyplomowych w sem. 21L

W związku z trwaniem epidemii w IAiIS obrony prowadzone będą wyłącznie w trybie na odległość, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 99/2020.

Szczegóły regulują ustalenia opublikowane przez Dziekana. Obron w IAiIS dotyczy załącznik nr 1. Wymienione w ustaleniach formularze i wzory dokumentów są dostępne na stronie Wydziału.
W sprawie fizycznego przekazania dokumentów, pobrania okładek itp. należy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym IAiIS, tel. 22 234 7750.

UWAGA! Wobec niepewnej sytuacji stosowne zarządzenia i procedury mogą ulegać zmianom, należy zatem sprawdzać stan aktualny.

Ze względu na znacznie powolniejszy proces weryfikacji dokumentów złożonych w trybie zdalnym prosimy o składanie prac dyplomowych:

  • do 7 czerwca w przypadku prac, które mają być bronione przed wakacjami.

Wszelkich informacji udziela sekretariat dydaktyczny IAiIS.

UWAGA: cała korespondencja w sprawie obron musi być prowadzona – zarówno po stronie nadawcy jak i adresatów – wyłącznie z użyciem adresów w domenie @pw.edu.pl.