Procedura obron prac dyplomowych w sem. 21L

W związku z trwaniem epidemii w IAiIS obrony prowadzone będą wyłącznie w trybie na odległość, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 99/2020.

Od 1 lipca wprowadzono elektroniczny obieg większości dokumentów, co jest opisane na stronie Wydziału. W sprawie fizycznego przekazania dokumentów papierowych, pobrania okładek itp. należy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym IAiIS, tel. 22 234 7750.

UWAGA! Wobec niepewnej sytuacji stosowne zarządzenia i procedury mogą ulegać zmianom, należy zatem sprawdzać stan aktualny.

Wszelkich informacji udziela sekretariat dydaktyczny IAiIS.

UWAGA: cała korespondencja w sprawie obron musi być prowadzona – zarówno po stronie nadawcy jak i adresatów – wyłącznie z użyciem adresów w domenie @pw.edu.pl.