Procedura obron prac dyplomowych w sem. 20L

Ukazało się zarządzenie Dziekana ustalające procedurę składania i obron prac dyplomowych w tym semestrze. 
Procedura jest dość skomplikowana. Ponieważ głównym celem jest ograniczenie do maks. jednej potrzebnych wizyt dyplomanta na Wydziale, niezbędne jest bardzo drobiazgowe przestrzeganie tej procedury.
Jednocześnie nie uległy zmianie regulaminowe terminy składania prac dyplomowych. Ponieważ jednak procedura jest złożona, należy zabierać się za skompletowanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Osoby, które chciałyby złożyć pracę i bronić się w czerwcu powinny:

  • zgłosić ten fakt pocztą elektroniczną na adres <tomasz.traczyk@pw.edu.pl> najpóźniej do dnia 5 czerwca, jednocześnie deklarując czy zgadzają się na obronę na terenie Uczelni;
  • dopełnić całej procedury składania pracy dyplomowej do dnia 15 czerwca; korespondencję w tej sprawie prowadzić należy na adres <Alicja.Trojanowska@pw.edu.pl>.

UWAGA: cała korespondencja w sprawie obron musi być prowadzona – zarówno po stronie nadawcy jak i adresatów – wyłącznie z użyciem adresów w domenie @pw.edu.pl